คงเส้นคงวากับอาหารวันละ 2 มื้อ พ่วงด้วยไอติมของแต่ละมื้อ