คงทันกินข้าวนะครัช ^^ (@ ARL รามคำแหง (Ramkhamhaeng) A5 – @Airport_Link) 4sq.com/1pRLeKZ