ข้อสอบ 120 ข้อ อย่าคิดว่าไม่มีคำนวณนะครับ หลับแล้วหลับอีก ข้อคำนวณบางข้อนี่อย่างน้อย 2 นาทีนะ นี่คิดแบบหลาน ๆ คอมพิวเตอร์ #ข้อมูล #แนวข้อสอบ