ขาไปใช้เวลาค่อนวัน ขากลับ มันดึก รถโล่งแน่ ๆ นั่งแท็กซี่ 229 + 50 ใช้เวลาแค่ 20 นาทีเอง ^^ 4sq.com/ReKEaM