ขอแนะนำ Micro Python ตัวแปลภาษา Python 3 สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ fb.me/3CJJnD9al