ขอเปิด K-Web Shopping Card ไปใหม่เมื่อวันอาทิตย์ ตอนนี้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว #kasikornbank