ของีบเอาแรงปั่น coding ต่อยามดึก พรุ่งนี้หยุด อยู่ดึกได้ไง! ^0^ (@ My Room@Avenue Apartment) 4sq.com/1p0k7td