ก่อนติดตั้งใหม่ต้องลบ windows และ product key จากเครื่องเก่าก่อน