กำลังออกแบบ layout ตามแกะของชาวบ้านเขามาติดตรงข้อสงสัยที่ว่า col-sm-* , col-md-* เลยต้องตามแกะต่อ… fb.me/2T9mdFXet