การศึกษาให้ถูกทางเป็นสิ่งสำคัญ และใช้ระยะเวลาสั้น ๆ ขอให้โชคดี Cr. Aris #php fb.me/14VSU2fIh