การที่เราทะเลาะกัน การพูดเจรจาจะเป็นทางออกปะครับ เพื่อจะได้มีจุดร่วมกัน ไม่ใช่ให้อีกฝั่งรู้สึกชนะ แต่อีกฝั่งรู้สึกพ่า่ยแพ้