กะหาไรกิน ฝนมีทีท่าจะตก มาม่า 7-11 จบ! อาบน้ำ พักสมองกับหนังสักเรื่อง แล้วค่อยแก้ปัญหา cod… 4sq.com/1oSgWH2