กะตีย้อนไป 1 สถานีแล้วอาศัยรถตู้ไปทางลัด (@ MRT พระราม 9 (Phra Ram 9) RAM – @MRT_BMCL) 4sq.com/OCjzwn