กว่าจะเดินทางถึง เวียนเทียนกัน ดึกปานนี้คนยังเยอะอยู่นะ มีงานวัดด้วย (@ วัดมัชฌันติการาม(วัดน้อย) w/ 4 others) [pic]: 4sq.com/LZWJNW