กว่าจะถึงกะโหดพอสมควร ประมาณ 1 ชม จากออฟฟิศใหม่ นับรวมค่ารถ 3 ต่อไปกลับ หาหอแถวออฟฟิศยังไงกคุ้มกว่า (@ หอพักซัลชา) 4sq.com/1nJwJbf