กลับมาตอนนี้ แสงไฟจาก 7-11 ไม่มี ข้างถนนก็ไม่มี เดินลัดคลองมา มืดสนิท ถึงจะเคยเดินหลายปีก็… 4sq.com/1kgeqT7