กราบนมัสการหลวงปู่เครื่อง สุภัทโท (@ วัดสระกำแพงใหญ่ ศรีสะเกษ) 4sq.com/Qu7IBn http://t.co/Xr7bohtiTl

BnVQ8aBIgAIJUvF