config ไฟล์มีอักษรแปลก ๆ แทรกเข้าไปโดยที่มองไม่เห็นด้วย editor ที่เรา ๆ ใช้กันปกตินะครับ ต้องใช้ editor ในฝั่ง sever ส่อง #yii