8:40 เท่าเดิมจริง 555 แต่ได้เห็นผู้คนตอนเช้า ๆ และดวงอาทิตย์ที่ไม่ได้อยู่ตำแหน่งเดิม ^^ (@ Playwork) 4sq.com/163tbIN