4877 นะครับผม เขาบอกเหลือห้องเดียว 55, Amarit, Moo (@ หอพักซัลชา w/ 2 others) [pic]: 4sq.com/ZkyPSa