4. เอาใหม่ เปลี่ยนเป็นตั้งชื่อว่า yii2basic แทนละกันง่ายดี fb.me/2uQ2HSs3D