3 วัน นอนไม่ถึง 15 ชม ยากนะที่จะวิ่งได้ 10 รอบ เหงื่อท่วมตัว! (@ สนามการกีฬาแห่งประเทศไทย) 4sq.com/17fX9Ju