2013-06-07 พึ่งเจอครูสอนสมัยปฐมใน facebook 2 ท่าน ท่านแรกเป็นคนสอน ป.5 สิ่งที่จำได้ครูวาดรูปเก่งมาก ท่านที่สองเป็นครูคณิต ป.6 คุมทีมฟุตบอล