19:01-19:30/10 รอบ ตอนแรกกะไม่มามีคนบอกว่าวันนี้สาวเยอะ ^0^ จากหายใจลำบาก เจ็บคอ ดีขึ้นเลย 4sq.com/1aBfReM