172.16.128.0/22 แบ่งเป็น 4 subnet ได้แบบนี้ อาจารย์ตรวจแล้ว ผ่าน ^^ #network [pic]: 4sq.com/WfaObT