10 ชม ถึงเป้าหมายแล้ว ^^ Thaweesap, Narenrit, Phitsanu, เก๋าตี๋, May Peerapat (@ Royal Mekong Nongkhai Hotel) [pic]: 4sq.com/ZGRbfF