ไอค๊อกๆแค๊กๆ เจ็บหน้าอกล่ะ กินยานอนแปป ดึกๆลุยต่อนะฮ๊าฟ