ไว้นับจำนวนอักษร หรือจำกัดตัวอักษรใน text area ตามจำนวนที่้ต้องการ #sms #push #limit #textarea #jquery #form fb.me/6kLX5bMSP