ไล่ติ๊ก ๆๆๆๆๆๆ ว่ายากแล้วฉันใด อันว่านับแล้วให้ครบถ้วน แล้วเท่ากับต้นฉบับ ยากกว่าฉันนั้น ฉะเอิงเอย เป็นเป็ดน้อยก๊าบๆ เลย _ _” #การบ้าน