ไม่ได้ใช้ itune นานแล้ว พึ่งติดตั้งเข้าไปในเครื่องใหม่