ไม่ได้มานาน 5 รอบก่อน จุก จาก 20 ตกมา 5 (@ สนามการกีฬาแห่งประเทศไทย) 4sq.com/197L7TZ