ไม่ได้ดูคนเดียว เต็มโรงเลย ฮาๆ เรื่องนี้ส่งเสริมความยุติธรรม “47 Ronin” แนะนำ [pic]: 4sq.com/19rXuIo