ไม่แพ้อีกแล้ววว Thaweesap, Peerapat, Narenrit, Alex, Jakkaphan, Phitsanu, May เก๋าตี๋ (@ Super Kick) 4sq.com/16aOeII