ไม่ว่าจะใช้ GUI หรือ Command ผลก็ไม่ต่างกัน #git #repository #coding fb.me/2q2GWx5ha