ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น วิ่งออกนอกประเทศเน็ตช้ามาก วิ่งในประเทศเร็วปี๊ดป๊าด