ไม่รู้ว่าเกิดจากความร้อน(ตอนนี้เครื่องร้อนมาก ร้อนทั่วเครื่องเลย) ทำงานนืดๆ ยัดแรมไปอีก 2 เป็น 6GB ล่ะ ปิดเครื่องรอให้เย็นแล้วเปิดใหม่ ^^