ไม่มี บางที ก็เท่ากับพอกพูน โดยไม่รู้ตัวนะ #ประโยชน์ #มุมมอง instagram.com/p/gJ9JwrmHKg/