ไม่น่าหยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่านอีกรอบเพื่อให้หลับเลย เข้าใจว่าคงจะน่าเบื่อเพราะรู้แล้ว