ไปล่ะ วันนี้มีรถไปส่งครึ่งทาง 555 Amarit (@ หอพักซัลชา) 4sq.com/10P0soo