ไปที่ =》การตั้งค่า -> แท็บเพิ่มเติม -> การจัดการแอปพลิเคชัน -> เลือกโปรแกรมที่จะย้าย -> ทำตามภาพ #android #datafb.me/2K7SI3dvF