ได้หนังสือ “เรื่องเล่าจากร่างกาย” มาแล้ววว (@ SE-ED Book Center (ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์)) 4sq.com/138nkcL