ได้บัตรใหม่มายังไม่ถึงอาทิตย์เลย! ลืมไปเลยว่าครั้งแรกต้องกรอกเอกสาร (@ โรงพยาบาลวิภาราม (Vibharam Hospital)) 4sq.com/11FZta8