ใบรับรองแพทย์ชื่อผิด อาการถูก ระหว่างแพทย์เขียนอาการโดยไม่ดูชื่อ ,พนักงานใส่เอกสารผิดซอง เราที่ไม่ยอมตรวจสอบก่อนออกจากโรงพยาบาล _ _”