ใช้เวลา 13 นาทีถึงสถานีห้วยขวาง ปล.เคยจับเวลาได้น้อยสุด 8 นาที สงสัยว่า “ทำไมแต่ละครั้งไม่เท่ากัน” เกี่ยวกับเวลาหร… 4sq.com/1dHRbR1