ใครมีโรงเรียนกีฬาโดยตรง ของเด็กที่จบ ม.3 แล้วสามารถเข้าศึกษาได้โดยตรง