ใกล้เวลาสอบแล้ว แต่ยังมีอารมณ์สุนทรีย์กับ Coding นะครับ แหม่ ^^