โอกาสมีเป็นสิบ วันนี้ยิงไม่ได้เลยครับบบ (@ Super Kick) [pic]: 4sq.com/UyLbQe