โดนระงับการใช้โทรศัพท์แฮ่ะ บอกตอนนี้เกินยอดแล้ว 3184.32 _ _” มาได้เยี่ยงไรเอ่ยย