แวะซื้อทาร์สไข่ ^^ (@ KFC (เคเอฟซี)) 4sq.com/1f3iEAo