แวะชาร์ตแบต เตรียมไปภารกิจต่อไป แล้วตีตั๋วกลับ กทม.